På svenska  |  Suomeksi

Etusivu  |  Psykosynteesi  |  Shamanismi  |  Hoidot  |  Koulutus  | Yhteys

Psykosynteesi  |  Sisäinen lapsi

 

Psykosynteesi: ole se mitä olet!

Psykosyntes

 

Psykosynteesivalmennuksen tarkoitus on auttaa ihmistä löytämään, kokemaan ja ilmaisemaan omia yksilöllisiä ja universaaleja mahdollisuuksiaan. Psykosynteesivalmennus tarkoittaa, niiden asioiden tiedostamista jotka tapahtuvat ihmisen joutuessa erilaisiin kriiseihin tai haluaa saada aikaan muutoksen elämäänsä. Psykosynteesi valmentaja näkee ihmisen kokonaisuutena ja keskittyy tämän voimavaroihin ja mahdollisuuksiin. Psykosynteesi perustuu holistiseen näkemykseen ihmisestä, sisältäen kehon, sielun, tunteet sekä älyn ja lähestyy jokaista kohtaamamme ongelmaa tai estettä mahdollisuutena kehittyä ja kypsyä ihmisenä.

Muutosprosessissa tahdolla on keskeinen rooli. Psykosynteesivalmennuksen kautta juuri tätä tahtoa pyritään aktivoimaan, herättämään ja kehittämään vahvaksi ja hyväksi voimaksi. Tahtoja löytyy kolmea erilaista – vahva, taitava sekä hyvä tahto. Valmentajana voimattomuus ja hyväksyminen nähdään työkaluina. On osattava olla epämukavuusalueella, jotta kehittymistä tapahtuisi, lähtökohtana keskitytään mahdollisuuksiin. Jokaisella ihmisellä on omat resurssinsa ja mahdollisuutensa rakentaa elämänsä omien visioidensa ja tavoitteidensa suuntaan. Valmentajana tehtävänäni on osoittaa nämä mahdollisuudet sekä herättää yksilön oma tahto.

Psykosynteesivalmennuksessa työkaluina ovat keskustelu, tavoitevisualisointi, luova maalaus, opastus, mielikuvaharjoitus, tietoinen läsnäolo sekä kehollisia harjoitteita. Yksilöstä sekä hänen tarpeistaan riippuen, valitaan sopivimmat menetelmät. Sovellettua menetelmää käyttäen, pyritään vakiinnuttamaan alati kehittyvä kontakti tietoisen ja tiedottoman puolemme välille, jotta opimme tuntemaan oman sisäisen maailmamme. Tullessamme tietoiseksi itsestämme voimme valita millä tavalla haluamme elää elämäämme, mitkä ominaisuutemme haluamme säilyttää ja mitkä muuttaa. Voimme valita suhtautumisemme ympäröivään maailmaan sekä rooleihimme, joita olemme kehittäneet ja rakentaneet eri yhteyksissä. Psykosynteesivalmennus on juuri tätä, niiden roolien tiedostamista jotka estävät meitä kehittymästä. Tahdon ja sisäisen kykymme avulla voimme löytää syyt jotka estävät meitä olemasta tasapainossa, tuntea iloa ja rakkautta ja estävät meitä toteuttamasta unelmiamme.