På svenska  |  Suomeksi

Startsida  |  Psykosyntes  |  Shamanism  |  Er Bjuder  |  Studier  |  Kontakt

Shamanism  |  Hela ditt inre barn

 

Hela ditt inre barn

 

Shamaniska mytologin säger att vi föds till ett perfekt tillstånd och att vår perfekta natur alltid förblir intakt. Under vår uppväxt eller från våra förfäder eller kanske tom från andra liv vi levt, får vi sår som påverkar vår vardag negativt. En del av vår själ går förlorad. Att hela eller läka innebär mer än att bota. Många går i terapi länge för att förstå den gången de blev sårade senaste gången. Istället för att läka den allra första gången som orsakade såret. Vårt ursprungliga sår har skapat föreställningar och beteende mönster som gör livet och vardagen svår. Det är det ursprungliga såret vi behöver göra något åt, det är det som behöver helas. I själva verket kanske det bara finns några få teman under vår livstid som alla härstammar från vårt ursprungliga sår. När vi börjar se våra övergripande teman kan vi ta ansvar för dem, ändra på handlingen och skriva om vårt livsmanus. Vi lider bara om vi förblir bundna till vårt förflutna. "När vi saknar en känsla av inre frid snubblar vi genom livet utan att någonsin leva i nuet."

När man gör en Soul retrieval kan vi förändra vår upplevelse av den ursprungliga händelsen som orsakade själsliga sår och på så sätt förändra alla våra framtida känslomässiga och fysiologiska responsen på den. Vi kan i själva verket påverka nervbanor i hjärnan så de framkallar glädje istället för smärta. Resultatet av en soul retrieval behöver tas emot och integreras på alla nivåer:

När vi upptäcker vårt ursprungliga sår kommer man att frigöra en kraft som bor djupt ner i vårt psyke, vi kommer att nå en verklig förståelse!

Man måste ge sig ut på ett sökande för att finna det som alltid har varit tillgängligt!

Det handlar om din egen hjälteresa! En resa där du kommer att upptäcka många olika berättelser som du har inom dig. Vi har levt många olika liv och upplevt många olika öden. Du bär med dig ett otal olika skepnader och i din ryggsäck tynger bördor som egentligen inte hör till ditt liv. Dessa öden, dessa bördor hindrar dig att följa din hjärtas röst, bli den du är ämnad att bli. Nyckeln till glädje och helighet i vårt liv är att göra våra liv till en andlig resa och ett inre sökande. Det är med hjälp av dessa inre resor som du kan hela dig själv och påbörja vägen mot att göra din uppgift. Helandet sker då du stiger in i oändligheten och upplever ljuset i den tidlösa stunden.

Verklig förändring kan inte ske förrän vi ifrågasätter våra plikter och ersätter gamla, begränsade föreställningar med nya som gör det möjligt att leva ett meningsfullt liv. Då vi skriver om det själsliga kontraktet som hindrar oss kan vi upptäcka vår sanna natur och frigöra de potentialer som vi har.