På svenska  |  Suomeksi

Startsida  |  Psykosyntes  |  Shamanism  |  Er Bjuder  |  Studier  |  Kontakt

Psykosyntes  |  Inre barnet

 

Psykosyntes: vårt inre barn

Vårt inre barn

 

Alla har vi ett "inre barn",
barnet som väntar bakom vårt hjärtas dörr.

 

I det snabba tempot som vi lever i – hinner vi inte lyssna på vårt inre barn. Det har också hänt så mycket från den stunden vi börjat leva tills vi är vuxna. I vår uppväxt sker det mycket som inte främjar barns tillväxt. Vi får inte det vi behöver av närhet, kärlek, trygghet och stimuli så att vi kan bli till ett Jag med sund självkänsla. Istället går vi omkring med ett "sårat barn" inom oss. Detta sårade barn ställer till en hel del problem i vårt liv. Det vill komma till tals, det vill få berätta sin smärta men vi trycker undan dess röst. Istället "springer" vi iväg till en massa aktiviteter eller så äter vi eller dricker vi så att vi inte skall höra gråten inom oss. Vi skapar roller och sätter på oss olika masker för olika situationer. Vi får till slut ingen kontakt med varken kroppen eller själen. Detta skapar med tiden ett främlingskap, en tomhet, en slags hjälplöshet som vi åter försöker springa bort ifrån. Men det kommer väggar och gropar i vår väg och vi måste stanna upp.

I dessa ögonblick funderar du säkert på varför du mår så dåligt. Ditt sårade barn tar kontakt med dig och du känner kanske en gråt inom dig. Detta sårade barn har en mycket stor läkande kraft för dig. Att börja lyssna på sitt inre barn hjälper människan att avsluta sin barndoms olösta sorg. Smärtan av att bli övergiven, olika slags misshandel, bristen på hänsyn till barndomens behov eller den förvirring som uppstår av ett stört familjesystem kan slutbehandlats. Detta barn har förmåga att hjälpa oss att bli hela och känna värmen inom oss, istället för den tomhet som vi försökt fylla med en massa artificiella ting. När människan har återfunnit och tröstat sitt sårade inre barn börjar den kreativa energin hos hennes underbara barn att framträda. När det inre barnet integrerats blir det en källa till förnyelse och vitalitet.

Carl Jung kallade det naturliga barnet för "underbarnet", vår medfödda kapacitet att utforska, hänföras och leva kreativt! Att arbeta med det inre barnet är det snabbaste och mest kraftfulla sättet att åstadkomma terapeutiska förändringar hos människan. Dessa förändringar är djupgående och kraft och kreativitet frigörs när såren från det förflutna läker.

Vår inre kärna byggs upp av våra inre upplevelser. Den består av våra tidigaste känslor, tankar och minnen och det har formats i och med våra reaktioner på vår barndomsmiljö. I en förvirrad, otrygg miljö måste barnet hitta överlevnadsstrategier av olika slag. På så sätt byggs det upp beteende som barnet måste forma för att få dens behov tillfredställda. Om miljön ständigt är ett slagfält för barnet måste den skaffa sig strategier som blir bestående. Barnet bygger upp olika roller som ger den en möjlighet att få tillfredställt sina behov, på ett eller annat vis. När kärnan väl är formad blir den det filter genom vilket alla nya upplevelser passerar. Det förklarar varför vissa människor ständigt väljer samma destruktiva beteende. Det är uppenbart att om vi vill förändras måste vi förändra kärnan. Eftersom det var vårt inre barn som tog emot våra upplevelser, lagrade känslorna och minnena. Det var vårt inre barn som gjorde olika val satte upp strategier för att få sina naturliga behov tillfredställda. Så måste vi gå på djupet och ta kontakt med vårt inre barn och direkt förändra vår kärna.

 

VI ÄR TVÅ
av samma slag
som inte kan skiljas åt
vi binds av ett blodsband
Det inre sårade barnet och den vi skulle ämnad bli
de ska mötas och förenas
bli en helhet
gå vidare på sin väg
göra till slut sin uppgift