På svenska  |  Suomeksi

Startsida  |  Psykosyntes  |  Shamanism  |  Er Bjuder  |  Studier  |  Kontakt

Psykosyntes  |  Inre barnet

 

Psykosyntes: bli den du är!

Psykosyntes

 

Psykosyntesens syfte är
att hjälpa människan
att upptäcka, uppleva, och uttrycka
sina individuella och universella möjligheter.

 

Psykosyntes coachning innebär att medvetengöra det som sker när människan hamnar i olika kriser eller vill få till stånd förändring i sitt liv. En psykosyntes coach ser till hela människan och har fokus på möjligheterna. Dess grundtanke inkluderar hela människan – kropp, själ, känslor och intellekt och menar att varje problem eller hinder vi möter finns ett frö till mänsklig mognad och tillväxt.

Viljan är mycket central i förändringsprocessen och psykosyntes coachning innebär att aktivera, väcka denna, utveckla den till en stark, god kraft. Det finns tre olika viljor, den starka, den skickliga och den goda viljan. Som coach är maktlösheten ett redskap, acceptans är ett annat, att kunna vara i det obekväma, detta kan man använda och en tillväxt sker. Det handlar om att fokusera på det som är möjligt och utgå från det. Varje människa har egna resurser, möjligheter och bygga upp sitt liv efter sina visioner och mål. Min uppgift som coach är att visa på dessa möjligheter och väcka individens Vilja.

Psykosyntesens verktyg innefattar samtal, mentala bilder (målvisualisering), kreativ målning, guidade, mentala vandringar, medveten närvaro, kroppsliga övningar. Metoderna väljs utifrån den enskilda individen och dennes behov. Teknikerna syftar till att etablera en utvecklande kontakt mellan det medvetna och den omedvetna. På så vis kan vi lära känna vårt inre liv. När vi blir medvetna om oss själva kan vi också välja hur vi leva. Vilka egenskaper som vi vill ha kvar och vilka vi vill förändra. Vi kan välja hur vi vill förhålla oss till omvärlden och vilka roller vi vill ha. Människan har skapat, byggt upp en hel arsenal med olika roller, i olika sammanhang. När vi blir medvetna om dessa, kan vi bestämma själva vilka vi vill ha och vilka vi vill förändra.

Psykosyntes coachning innebär just detta, att medvetna människan om vilka "roller" blockerar henne för att utvecklas! Med hjälp av Viljan och vår inneboende förmåga, kan vi ta reda på vad som hindrar oss från att känna balans, glädje och kärlek i vårt liv och från att förverkliga våra drömmar!