På svenska  |  Suomeksi

Startsida  |  Psykosyntes  |  Shamanism  |  Er Bjuder  |  Studier  |  Kontakt

Shamanism  |  Hela ditt inre barn

 

Shamanism

Shamanism

 

Själens visdom,
en vägledning,
en skatt av livsvisdom...

...du shaman, berätta för mig,
min begåvning räcker inte till,
du, shaman,
känner till vägen framför oss...

Shamansk bönesång från selkupfolket, Sibirien 1912

 

Shamanismen är ett uråldrigt fenomen. Det finns 30.000 år gamla klippmålningar med motiv som kan tolkas som shamaner.

Shamanism är ett samlings namn för en mängd filosofier och företeelser sprungna ur naturfolkens levnadssätt. I grunden ligger världsåskådningar som sätter harmonin med omgivningen i första hand och ser allt som delar av ett större sammanhang. Allt hänger ihop! Ordet shaman anses enligt den vanligaste uppfattningen vara ett lån från det sibiriska tungusfolkets språk och sägs betyda "den som vet", "den som känner" eller "den extatiska". Med ödmjukhet inför naturen och tiden ser shamanen sig själv och allt i omgivningen som delar av en helhet. Naturen prisas och hyllas för vad den är nämligen människans moder, livgivare, vägvisare och hemvist. Harmoni, balans och ödmjukhet är nyckelord i samspel med natur, djur, medmänniskor och den andliga världen.

Helhetstänkandet gäller inte bara relationerna med omgivningen, utan i högsta grad även individens sinne, känslor och kropp. Det ska råda balans mellan hjärna, hjärta och hand. Detta sätt att tänka, känna och förhålla sig till omvärlden genomsyrar shamanismen.

Helandet är en av shamanens huvudsakliga uppgifter men även att hämta kunskap och kraft. Enligt flera myter var den första shamanen kvinna och det finns forskare som menar att shamanismens ursprungligen också utövades huvudsakligen av kvinnor.

Tron på själen spelar en framträdande roll inom shamanismen. Allt i kosmos är levande och dessutom sammanflätat med vartannat. Alla varelser påverkar varandra inom ett gemensamt energifält, i vilket allt existerar. Enligt shamaner är Tiden levande. Det finns ingen begynnelse, inte heller något slut. Både det förflutna och framtiden är närvarande i Nuet och griper in i varandra.

Shamanens väg är kraftens väg, där man förenar sig med andens krafter. Helandet sker då man stiger in i oändligheten och upplever ljuset i den tidlösa stunden.

Trumma Trumma